HVA SKJER NÅ?

Var høsten 2016 det absolutte bunnpunkt i nedgangssyklusen? Oljeselskapene og deres leverandører har kuttet stab og kostnader og effektivisert i en slik målestokk at store prosjekter er blitt robuste selv med oljepriser under 40 dollar fatet. Men hva har vi egentlig lært? Har vi klart å standardisere? Er incentivmodellene endret? Premieres god gjennomføring? Er dokumentasjonskravene, kontraktene og risikoen mer rigid enn noen gang?

Som arrangør av noen av bransjens viktige møteplasser er det vår oppgave å legge til rette for at de aktørene selv kan utforme svar på slike spørsmål. I år er denne oppgaven viktigere enn noensinne. Stakesene er høye: Tusenvis av arbeidsplasser, milliarder i skatteinntekter og viktige deler av Norges økonomiske fremtid avhenger av at vi holder hodet kaldt i tiden som kommer.

På årets konferanser og messer i regi av OMG vil problemstillingene belyses fra ulike ståsted; fra oljeselskapenes, leverandørbedriftenes, akademias og politisk perspektiv. Tar vi historien til hjelp har det vist seg at etter nedgang kommer en oppgang. I løpet av de siste 35 årene har oljebransjenopplevd firedramatiske nedganger. Under den tredje oljekrisen rundt årtusenskiftet var et av Oljeindustriens Landsforenings scenarioer «sistemann som forlater sokkelen slukker lyset». Siden er det investert mellom 1500-2000 milliarder kroner på sokkelen.

Man trenger ikke ha spesielt god fantasi for å tenke seg en nær fremtid der oljeprisen bikker både 60 og 70 dollar fatet. Dersom oljeindustrien klarer å holde kostnadene under kontroll, slik de nå prøver, kan det bli mange spennende utbyggingsoppgaver fortsatt. Utfordringen blir å holde tilbake prisgalloppen dersom det først eksploderer igjen. Og hvor fort klarer vi da å erstatte den ekspertisen som nå daglig går tapt?

Norsk sokkel kan få sin renessanse fra 2018 og noen år fremover. Et stort funn a la Johan Sverdrup ville selvsagt ha hjulpet på. I det lengre perspektivet er det mer usikkert. Klimautfordringene i verden er nå så åpenbare at det må settes begrensninger på fossile energikilder og åpnes for mer bruk av fornybar. Dessuten går batteriteknologien fremover med stormskritt. Dette kan skape store endringer i energiforbruket. For alle som er opptatt av hva som skal komme «etter oljen» er dette perspektiver som kan endre hele oljebransjen slik vi kjenner den. Det må vi ta inn over oss enten vi liker det eller ikke.

Våre konferanser