Norges ledende aktør innen konferanser og messer for norsk olje- og gassindustri. Vi skaper effektive arenaer hvor industrien møtes for å utveksle ideer, tilegne seg ny kunnskap og utvikle eksisterende og nye relasjoner.

Offshore Media Group står bak Norges største årlige oljemesse, OTD (Offshore Technology Days). I 2014 forente vi krefter med SPE International, som vil forsterke det faglige tilbudet under OTD. Society for Petroleum Engineers (SPE) er globalt en meget viktig ressurs for teknisk kunnskap knyttet til leting og utvinning av olje- og gass.

Offshore Media Group arrangerer en rekke veletablerte konferanser. Markedskanalene til Offshore Media Group benyttes årlig av over 500 selskaper, og hvor fellesnevneren er et ønske og behov om eksponering og nettverksbygging inn mot olje-, gass- og energinæringen. Våre kunder representerer et bredt utvalg av bransjen. Det er et godt utgangspunkt for å skape attraktive nettverksarenaer for våre kunder.

Vi ser frem til å tilby effektive arenaer for faglig utvikling og nettverksbygging.

30 000+

Over 30 000 mennesker deltar på våre konferanser og messer hvert år

500+

Våre arrangementer samler over 500 selskaper årlig

100+

Over 100 kontrakter inngås i forbindelse med OMG arrangementer

3 000+

Mer enn 3000 studenter deltar på OTD og konferansene til OMG

Svært god service fra arrangør. Vi kommer gjerne igjen!
Endelig en konferanse for innkjøp i oljebransjen.
Veldig bra dager! Vi vil gjerne delta neste år også.